(Druk) technieken

Er zijn verschillende (druk) technieken om beeld en tekst op materiaal te produceren.

Afhankelijk van materiaal, techniek, afwerking en oplage wordt een keus bepaald welke (druk) techniek het beste geschikt is