Verpakkingen

Verpakkingen zijn omhullingen van voedsel of andere producten, die na gebruik over het algemeen worden weggegooid als verpakkingsafval.
Wij zetten verpakkingen meestal in als reclame uitingen met als doel de aandacht van de consument te trekken door middel van kleur, vormgeving of anderszins.

Verpakkingen hebben in het algemeen vier functies, te weten:
• bescherming van producten tegen bijvoorbeeld stof, vocht en bacteriën; de zogenaamde barrièrefunctie.
• het bijeenhouden van producten, die een eenheid vormen, bijvoorbeeld om producten te vervoeren en te verhandelen. Een aardappelchip bijvoorbeeld wordt natuurlijk niet los verkocht, maar als eenheid samen met andere chips, dus als gewichtseenheid van bijvoorbeeld 75 gram of 200 gram.
• het delen van productinformatie, bijvoorbeeld een gebruiksaanwijzing, ingrediëntendeclaratie, houdbaarheidsdatum.
• alsmede het inzetten van (reclame-)uitingen met als doel de aandacht van de consument te trekken op het schap door middel van kleur, vormgeving of anderszins.