Print

Print of digitaal drukken is het alternatief voor de traditionele druktechnieken.
De nieuwste printers of digitale persen zijn qua afdruk kwaliteit al vergelijkbaar met offsetpersen. Digitale printers bestaan al sinds de jaren zeventig, maar zijn vooral sinds eind jaren negentig sterk in opkomst. Los van de techniek is het grootste verschil met de traditionele druktechnieken dat de vaste kosten per drukwerkopdracht heel laag zijn. Daarentegen zijn de variabele kosten per vel veel hoger dan bij traditioneel drukwerk. Als gevolg hiervan is digitaal drukken vooral in het voordeel bij kleine oplages en spoedklussen. De gemiddelde oplage van drukwerk is al sinds de jaren negentig aan het dalen. Ook de gewenste doorlooptijd van drukwerk wordt steeds korter, doordat opdrachtgevers steeds meer gewend zijn dat in de digitale wereld alles instant aan kan. Beide trends stimuleren het gebruik van digitaal drukwerk.